Litváková a spol. / Služby / Úžitkové vzory
Prejsť na navigáciu

Úžitkové vzory

Zavedenie inštitútu úžitkového vzoru vychádzalo z potreby, aby sa v podmienkach rodiaceho sa tržného hospodárstva mohli chrániť i také technické riešenia, ktoré pre nedostatok potrebnej úrovne vynálezcovskej činnosti sú z ochrany patentom vylúčené.

Úžitkovým vzorom sa chránia technické riešenia, ktoré sú:

  • nové,
  • presahujú rámec púhej odbornej zručnosti,
  • sú priemyselne využiteľné

Rozdiel medzi patentom a úžitkovým vzorom

Rozdiel medzi patentom a úžitkovým vzorom spočíva hlavne v konaní, ktoré prebieha pred udelením ochranného dokumentu a vo finančných nákladoch. Úžitkový vzor má zápisný princíp. To znamená, že Úrad priemyselného vlastníctva vykoná formálny prieskum a pokiaľ sú formálne požiadavky splnené, bez vecného prieskumu na novosť, tvorivú činnosť a uskutočniteľnosť zapíše úžitkový vzor do registra. U vynálezu okrem formálneho prieskumu pred udelením patentu musí byť vykonaný Úradom priemyselného vlastníctva i vecný prieskum na novosť, vynálezcovskú činnosť a uskutočniteľnosť.

LITVÁKOVÁ a spol.
Patentová a známková kancelária

Sídlo:
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 / (0)2 / 4464 1644

office @ litvakova.sk
www.litvakova.sk