Litváková a spol. / O nás
Prejsť na navigáciu

Patentová a známková kancelária Litváková a spol.

Patentová a známková kancelária Litváková a spol. poskytuje komplexné služby v oblasti práv duševného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny, autorské práva) podnikateľskej sfére a tiež jednotlivcom.

Prostredníctvom spolupracujúcich patentových kancelárii sprostredkujeme našim klientom ochranu a správu práv duševného vlastníctva tiež v zahraničí.

 

Dipl. Ing. Edita Litváková

  • patentový a známkový zástupca
  • európsky patentový zástupca
  • európsky známkový zástupca


Mgr. Dipl. Ing. Lenka Litváková

  • patentový a známkový zástupca
  • európsky patentový zástupca
  • európsky známkový zástupca
  • advokát

 

Mgr. Pavla Štúriková

  • patentový a známkový zástupca


Mgr. Barbara Bizubová

  • asistent patentového zástupcu


Patentoví zástupcovia sú zapísaní v Slovenskej komore patentových zástupcov. Sú oprávnení na zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, pred Európskym patentovým Úradom (EPO) v konaniach o udeľovaní európskych patentov, pred Medzinárodným úradom priemyselného vlastníctva (WIPO) a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) v konaniach o známke európskeho spoločenstva a dizajne európskeho spoločenstva.

Patentová a známková kancelária Litváková a spol. vznikla začiatkom roku 1994.

LITVÁKOVÁ a spol.
Patentová a známková kancelária

Sídlo:
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 / (0)2 / 4464 1644

office @ litvakova.sk
www.litvakova.sk